โครงการ ส่งเสริมทักษะอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน

0 views
|

โครงการ ส่งเสริมทักษะอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน เป็นกิจกรรม จาเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้

enclub
เลาจน์

Related videos